Make your own free website on Tripod.com

Milly E. SINGLETON

Family 1: John W. SINGLETON
  1. Tempie Singleton BRINKLEY
  2. Mary SINGLETON
  3. Elijah SINGLETON

    __
 __|
|  |__
|
|--Milly E. SINGLETON 
|
|   __
|__|
   |__

INDEX


Created by Sparrowhawk 1.0 (4/17/1996) on Thu Jun 25 16:30:06 1998